Fängslande fakta om Merkur: Utforskning av solsystemets närmaste planet

100 Fakta om Merkurius

Merkurius är den innersta planeten i vårt solsystem.

Den kretsar närmast solen jämfört med de andra planeterna.

Merkurius är uppkallad efter den romerska guden för handel och budbärare.

Namnet kommer från det latinska namnet "Mercurius".

Merkurius är den minsta planeten i vårt solsystem.

Den har en diameter på cirka 4 879 kilometer.

Ytan på Merkurius är täckt av kratrar och klippor.

Dessa kratrar har bildats av tidigare nedslag från asteroider.

Merkur har ingen atmosfär som skyddar mot solvind.

Detta innebär att planetens yta exponeras direkt för solens strålning.

Planeten har en extrem temperaturskillnad mellan dag och natt.

Temperaturen kan variera från cirka 430 °C på dagen till -180 °C på natten.

Merkur är den snabbast roterande planeten i vårt solsystem.

Den genomför en rotation kring sin axel på cirka 58,6 jorddagar.

Det genomsnittliga avståndet mellan Merkurius och solen är cirka 57,9 miljoner kilometer.

Det är ungefär 0,39 gånger avståndet mellan jorden och solen.

Produktbild

Planetrelaterad produkt

"Få en unik upplevelse av viktlöshet och lugn med våra svävande planeter. Med en magnetisk bas och noggrant avstämd ljusstyrka skapar våra imponerande dekorationer en magisk atmosfär i alla rum. Perfekt för moderna hem och alla som söker en inspirerande och futuristisk touch!"

Besök vår butik

Merkur har inga naturliga satelliter (månar).

Detta skiljer den från andra planeter som till exempel jorden och mars.

På grund av sitt nära läge vid solen kan Merkurius ses från jorden.

Den är synlig för det blotta ögat före soluppgång eller efter solnedgång.

Merkur har en mycket tunn atmosfär, också känd som en exosfär.

Denna atmosfär består främst av spår av väte, helium och syre.

På grund av den minimala atmosfären upplever Merkur stora temperatursvängningar mellan dag och natt.

Den bristande atmosfären förhindrar att värmen behålls runt planeten.

Merkur har några av de djupaste kratrarna i solsystemet.

Caloris Basin är det största kända kratern och har en diameter på cirka 1 550 kilometer.

NASAs rymdsond MESSENGER var den första missionen att besöka Merkurius på 33 år.

Den skickade värdefull data och bilder av planeten tillbaka till jorden.

Merkur har en mycket låg tyngdkraft på grund av sin lilla storlek.

Tyngdkraften på Merkur är endast cirka 38% av tyngdkraften på jorden.

Merkur har en omloppstid runt solen på cirka 88 jorddagar.

Detta innebär att den genomför en varv av sin omloppsbana på 88 jorddagar.

Merkur har den längsta soluppgången och solnedgången i solsystemet.

På grund av sin långsamma rotation tar det cirka 176 jorddagar att genomföra en soluppgång eller solnedgång på Merkur.

Merkur har ingen atmosfär för att skydda den mot solvinden.

Detta innebär att solvinden kan ta bort eller avdunsta ytelelement från planeten.

Merkur har ingen känd måne.

Även om många av de inre planeterna i solsystemet har månar har Merkur inga kända naturliga satelliter.

Merkur är den minsta planeten i solsystemet.

Med en diameter på endast cirka 4 879 kilometer är Merkur lite större än Jordens måne.

Merkur har en mycket lång rotationsperiod.

Det tar Merkur cirka 59 jorddagar att rotera en gång kring sin axel.

Merkur har en extrem temperaturvariation.

Temperaturen på ytan kan nå upp till cirka 430 °C på dagen och sjunka till cirka -180 °C på natten.

Merkur har en låg genomsnittlig densitet.

Dess genomsnittliga densitet är något högre än Jordens, vilket tyder på att dess inre består av en stor mängd tyngre material.

Merkur har en räfflad yta.

Dessa räfflor har bildats av tektoniska krafter och är synliga på planetens yta.

Merkur är den planet som är närmast solen.

På grund av sitt nära avstånd till solen är Merkur den planet som är närmast vår stjärna.

Merkur har en mycket tunn atmosfär.

Dess atmosfär består huvudsakligen av spårämnen som helium, väte och syre.

Merkur har kratrar uppkallade efter kända konstnärer, författare och kompositörer.

Några av dessa kratrar inkluderar Beethoven, Dickens, Dali och Hemingway.

Merkur har en excentrisk bana runt solen.

Detta innebär att avståndet mellan Merkur och solen varierar under dess omloppsbana.

Merkur är uppkallad efter den romerska guden för handel, budbärare och tjuvar.

Namnet Merkur kommer från det romerska namnet "Mercurius".

Merkur har en mycket tunn magnetosfär.

Även om Merkur har ett magnetfält är det mycket svagare än Jordens och har en begränsad skyddseffekt mot solvinden.

Merkur har ingen kända ringar.

Även om vissa av de yttre planeterna har imponerande ringar har Merkur inga ringar omkring sig.

Merkur har besökts av endast en rymdmission.

Rymdsonden Messenger, skickad av NASA, var den första och hittills enda missionen till Merkur.

Merkur har den längsta dagen av alla planeter i solsystemet.

En dag på Merkur varar cirka 176 jorddagar, vilket är längre än dess år.

Merkur har nästan ingen atmosfär för att behålla värme.

Detta innebär att temperaturen på Merkur kan variera drastiskt mellan den extremt varma sidan och den extremt kalla sidan.

Merkur har en hög koncentration av tungmetaller på ytan.

Kartläggningar av Merkurs yta har avslöjat höga nivåer av metaller som järn och kvicksilver.

Merkur har några av de längsta kratrarna i solsystemet.

Krater som Caloris Basin och Rachmaninoff-kratern är bland de största och mest anmärkningsvärda kratrarna på Merkur.

Merkur har en mycket låg tyngdkraft.

Tyngdkraften på Merkur är bara ungefär 38% av tyngdkraften på Jorden, vilket innebär att objekt väger mindre på Merkur.

Merkur har inga naturliga månar.

Till skillnad från Jorden och många andra planeter i solsystemet har Merkur inga kända månar som kretsar runt den.

Merkur har en mycket tät kärna.

Den inre kärnan av Merkur utgör ungefär 85% av planetens radie och består huvudsakligen av järn.

Merkur har en långsam rotationshastighet.

Merkurs rotationshastighet är så långsam att den roterar tre gånger runt sin axel för varje två varv runt Solen.

Merkur är den minsta planeten i vårt solsystem.

Merkur har en diameter på endast cirka 4 879 kilometer, vilket gör den mindre än både Jorden och flera månar i solsystemet.

Merkur har en mycket tunn atmosfär.

Den atmosfäriska tätheten på Merkur är ungefär 1/100 000 av Jordens atmosfäriska täthet, vilket innebär att den nästan är lufttom.

Merkur har en excentrisk omloppsbana runt Solen.

Merkurs omloppsbana är mer avlång än de flesta andra planeternas omloppsbanor, vilket innebär att avståndet mellan Merkur och Solen varierar betydligt under dess kretslopp.

Merkur har mycket lågt atmosfäriskt tryck.

Trycket i Merkurs atmosfär är ungefär 1/100 000 av trycket på jordytan, vilket gör den mycket tunn och outhärdlig för människor.

Merkur har inga kända vulkaner.

Även om Merkur är en aktiv planet med geologisk aktivitet har forskare inte observerat några vulkaner på dess yta.

Merkur har den längsta dagen och den längsta natten i solsystemet.

En dag på Merkur varar i cirka 176 jorddagar, vilket innebär att en Merkur-dag är längre än dess år.

Merkur är den tätaste planeten närmast Solen.

På grund av sin tätare omloppsbana är Merkur i genomsnitt cirka 58 miljoner kilometer bort från Solen.

Merkur har en mycket excentrisk omloppsbana.

Merkur kommer så nära som 46 miljoner kilometer till Solen och rör sig så långt som 70 miljoner kilometer bort under sin omloppsbana.

Produktbild

Merkur-relaterad produkt

Få en unik upplevelse av viktlöshet och lugn med våra svävande planeter. Med en magnetisk bas och noggrant avstämd ljusstyrka skapar våra imponerande dekorationer en magisk stämning i vilket rum som helst. Perfekt för moderna hem och alla som letar efter en inspirerande och futuristisk touch!

Se vår svävande Planetkollektion

Merkur har ingen atmosfär för att skydda sig mot rymdens påverkan.

På grund av den låga tyngdkraften och bristen på atmosfär bombarderas Merkur av solvind och solens strålning.

Merkur har en hög ytoptemperatur.

På grund av sin närhet till Solen kan temperaturen på Merkurs yta stiga till cirka 430 grader Celsius under dagen och falla till -180 grader Celsius under natten.

Merkur har en mycket långsam rotation.

Det tar Merkur cirka 59 jorddagar att rotera en gång runt sin axel. Detta innebär att en dag på Merkur varar nästan dubbelt så länge som dess år.

Merkur har kratrar och klyftor på sin yta.

På grund av sin brist på atmosfär är Merkurs yta utsatt för meteoritnedslag och termisk expansion, vilket resulterar i kratrar och klyftor.

Merkur har en liten magnetosfär.

Även om Merkur är en relativt liten planet har den fortfarande en svag magnetosfär som bildas av planetens järnkärna.

Merkur har inga naturliga månar.

Till skillnad från många andra planeter i solsystemet har Merkur inga naturliga månar som kretsar runt den.

Merkur besöktes av rymdsonden Messenger.

Rymdsonden Messenger, som skickades av NASA, var den första uppdraget som utforskade Merkur från omloppsbana och samlade omfattande data om planeten.

Merkur har en extrem temperatur.

På grund av sitt nära läge till solen upplever Merkur extrema temperaturer som varierar från cirka -180 °C på natten till cirka 430 °C på dagen.

Merkur har den största excentriciteten av alla planeter i solsystemet.

Merkurs bana runt solen är mycket elliptisk, vilket innebär att avståndet mellan Merkur och solen varierar kraftigt under dess kretslopp.

Merkur har en tunn atmosfär.

Merkurs atmosfär är extremt tunn och består främst av spår av väte, helium och syre. Den har inte förmågan att behålla värme, vilket bidrar till de stora temperatursvängningarna på planeten.

Merkur har en hög ytförhållande.

Jämfört med andra planeter har Merkur en mycket hög ytförhållande, vilket innebär att dess yta är relativt större jämfört med dess totala volym.

Merkur har ett mycket svagt atmosfäriskt tryck.

Atmosfären på Merkur är så tunn att dess atmosfärstryck endast är cirka 1/100 000 av jordens atmosfärstryck.

Merkur är den minsta planeten i vårt solsystem.

Merkur har en diameter på cirka 4 879 kilometer, vilket gör den mindre än både Jorden och Mars.

Merkur har inga naturliga satelliter.

Merkur har inga månar, vilket skiljer den från de flesta andra planeter i solsystemet.

Merkur har en långsam rotationshastighet.

Det tar Merkur cirka 59 jorddagar att fullborda en enda rotation runt sin axel. Detta innebär att en dag på Merkur är nästan dubbelt så lång som ett år på Merkur.

Merkur har en mycket tunn magnetosfär.

Merkurs magnetosfär är ungefär 1% så stark som jordens magnetosfär. Detta innebär att planeten har en svag skydd mot solvind och solpartiklar.

Merkur har kratrar och klyftor på sin yta.

Ytan på Merkur är fylld med ett stort antal kratrar, som bildats som ett resultat av meteoroider och asteroider som bombarderat planeten under årtusenden.

Merkur har en extrem temperaturvariation.

På grund av sin närhet till solen upplever Merkur stora temperaturvariationer mellan dag och natt. På dagen kan temperaturen nå upp till cirka 430 °C, medan den på natten kan sjunka till under -180 °C.

Merkur har en mycket tunn atmosfär.

Merkur har en atmosfär, men den är mycket tunn och består främst av spår av väte, helium, syre, natrium och kalium. Atmosfären kan inte behålla sig under en längre tid på grund av den intensiva solvinden.

Merkur har en ovanligt lång dag och natt vid polerna.

På grund av Merkurs excentriska bana och låga lutning upplever polområdena långa perioder av konstant solljus och mörker. Vid polerna kan det finnas områden som aldrig får direkt solljus.

Merkur har en hög ytreflektivitet.

Merkurs yta är relativt reflekterande och påminner om månen. Detta beror på närvaron av mineraler som feldspar och pyroxen.

Merkur har en elliptisk bana runt solen.

Merkurs bana är den mest elliptiska bland alla planeter i solsystemet. Detta innebär att avståndet till solen varierar betydligt under dess omloppsbana.

Merkur har den snabbaste omloppstiden runt solen.

Merkur fullbordar en omloppsbana runt solen på cirka 88 dagar, vilket gör den till den planet med den snabbaste omloppstiden i vårt solsystem.

Merkur har inga naturliga satelliter.

Merkur har inga månar eller naturliga satelliter, vilket gör den unik bland de inre planeterna i vårt solsystem.

Merkur har en hög densitet.

Merkur är en av de mest täta planeterna i vårt solsystem på grund av dess relativt stora kärna i förhållande till dess storlek.

Merkur har talrika kratrar på sin yta.

Merkurs yta är täckt av ett stort antal kratrar, som bildats som ett resultat av bombardemang från meteoroider och asteroider under årtusenden.

Merkur har sporadisk vulkanisk aktivitet.

Även om Merkur är en liten planet har den haft perioder av vulkanisk aktivitet, vilket har resulterat i bildandet av släta slätter och vulkaniska berg på dess yta.

Merkur har en extrem temperaturvariation.

På grund av sin närhet till solen upplever Merkur stora temperaturvariationer mellan dag och natt. Den genomsnittliga yto­temperaturen kan variera mellan cirka -173 °C på natten och upp till 427 °C på dagen.

Merkur har en mycket tunn atmosfär.

Merkur har en atmosfär, men den är mycket tunn och består huvudsakligen av spår av väte, helium, syre, natrium och kalium. Atmosfären kan inte bibehållas under längre tid på grund av den intensiva solvinden.

Merkur har en ovanligt lång dag och natt vid polerna.

På grund av Merkurs excentriska bana och låga lutning upplever polområdena långa perioder av konstant solljus och mörker. Vid polerna kan det finnas områden som aldrig får direkt solljus.

Merkur har en hög ytförhållande.

Merkurs yta är relativt reflekterande och påminner om månen. Detta beror på närvaron av mineraler som feldspar och pyroxen.

Merkur har en elliptisk bana runt Solen.

Merkurs bana är den mest elliptiska bland alla planeter i solsystemet. Detta innebär att avståndet till Solen varierar betydligt under dess omloppsbana.

Merkur har den snabbaste omloppstiden runt Solen.

Merkur fullbordar en omloppsbana runt Solen på cirka 88 dagar, vilket gör den till den planet med den snabbaste omloppstiden i vårt solsystem.

Merkur har inga naturliga satelliter.

Merkur har ingen månar eller naturliga satelliter, vilket gör den unik bland de inre planeterna i vårt solsystem.

Merkur har en hög densitet.

Merkur är en av de mest täta planeterna i vårt solsystem på grund av dess relativt stora kärna i förhållande till dess storlek.

Merkur har talrika kratrar på sin yta.

Merkurs yta är täckt av ett stort antal kratrar, som bildats som ett resultat av bombardemang från meteoroider och asteroider genom årtusenden.

Merkur har sporadiska vulkaniska aktiviteter.

Även om Merkur är en liten planet har den haft perioder av vulkanisk aktivitet, vilket har resulterat i bildandet av släta slätter och vulkaniska berg på dess yta.

Merkur har en extrem temperaturvariation.

På grund av sin närhet till Solen upplever Merkur stora temperaturvariationer mellan dag och natt. Om dagen kan temperaturen nå upp till cirka 430 °C, medan den på natten kan sjunka till under -180 °C.

Merkur har en mycket tunn atmosfär.

Merkur har en atmosfär, men den är mycket tunn och består huvudsakligen av spår av väte, helium, syre, natrium, kalium och andra element.

Produktbillede

Univers-relateret produkt

Få en unik oplevelse af vægtløshed og ro med vores svævende planeter. Med en magnetisk base og nøje afstemt lysstyrke skaber vores imponerende dekorationer en magisk stemning i ethvert rum. Perfekt til moderne boliger og alle, der søger et inspirerende og futuristisk twist. !

Se vores svævende Planet Kollektion

Merkur er den mindste af de otte planeter i vores solsystem.

Merkur er mindre end Jorden og er faktisk kun lidt større end Jorden Måne.

Merkur har ingen kendt flydende vand.

På grund af dens tætte atmosfære og ekstreme temperaturer findes der ikke flydende vand på Merkurs overflade.

Merkur har en excentrisk omløbsbane.

Merkurs omløbsbane är inte perfekt cirkulär, utan har en excentricitet, vilket innebär att avståndet mellan Merkur och Solen varierar under dess omloppsbana.

Merkur har en långsam rotationshastighet.

Merkur roterar långsamt runt sin axel och har en rotationsperiod på cirka 59 jorddagar. Detta innebär att en dag på Merkur varar nästan dubbelt så länge som ett år på planeten.

Merkur har inga naturliga satelliter (månar).

Till skillnad från Jorden och andra planeter i vårt solsystem har Merkur ingen måne som kretsar runt den.

Merkur har en hög ytförskjutning.

På grund av sin höga densitet och kompakta storlek har Merkur en hög ytförskjutning, vilket innebär att bergen och kratrarna på planetens yta är relativt höga och djupa i förhållande till dess storlek.

Merkur har en atmosfär som påverkas av solvind.

På grund av Merkurs täta placering nära solen påverkas dess atmosfär av solvind, strömmar av partiklar från solen. Detta leder till en konstant bombardering av partiklar som träffar planeten.

Merkur har en avlång form.

På grund av planetens långsamma rotation och höga ytförskjutning har Merkur en avlång form, något liknande en ellips eller en äggform.

Merkur har en långsam rotationshastighet.

Merkur roterar långsamt kring sin axel och har en rotationsperiod på cirka 59 jorddagar. Detta innebär att en dag på Merkur varar nästan dubbelt så länge som ett år på planeten.

Merkur har inga naturliga satelliter (månar).

Till skillnad från Jorden och andra planeter i vårt solsystem har Merkur ingen måne som kretsar runt den.

Merkur har en hög ytförskjutning.

På grund av sin höga densitet och kompakta storlek har Merkur en hög ytförskjutning, vilket innebär att bergen och kratrarna på planetens yta är relativt höga och djupa i förhållande till dess storlek.

Merkur har en atmosfär som påverkas av solvind.

På grund av Merkurs täta placering nära solen påverkas dess atmosfär av solvind, strömmar av partiklar från solen. Detta leder till en konstant bombardering av partiklar som träffar planeten.

Merkur har en avlång form.

På grund av planetens långsamma rotation och höga ytförskjutning har Merkur en avlång form, något liknande en ellips eller en äggform.

Merkur har den tunnaste atmosfären av alla planeter i vårt solsystem.

Merkurs atmosfär är extremt tunn och består främst av sporadiska partiklar som kommer från solvinden och kollisioner med mikrometeoroider.

Merkur har det största temperaturområdet i vårt solsystem.

På grund av sitt nära avstånd till solen och avsaknaden av en atmosfär upplever Merkur enorma temperaturvariationer mellan dag och natt. Yttemperaturen kan nå upp till cirka 427 °C på dagen och sjunka till cirka -173 °C på natten.

Merkur har den lägsta tyngdkraften av alla planeter i vårt solsystem.

Tyngdkraften på Merkur är endast cirka 38% av tyngdkraften på Jorden. Detta innebär att om du väger 100 kg på Jorden skulle du endast väga cirka 38 kg på Merkur.

Merkur har en mycket sparsam atmosfär.

Merkurs atmosfär består huvudsakligen av atomer och molekyler som helium, väte, syre, natrium och kalium. Dessa ämnen förekommer i mycket låga koncentrationer jämfört med Jordens atmosfär.

Merkur är uppkallad efter den romerska guden för handel och budbärare.

Merkur är namngiven efter den romerska guden Merkurius, känd som gudarnas budbärare och beskyddare av handel, tjuvar och resande. Namnet återspeglar planetens snabba rörelse runt solen.

Merkur har högst densitet bland alla planeter i vårt solsystem.

Merkurs höga densitet beror på dess stora järnkärna, som utgör cirka 70% av planetens radie.

Merkur har nästan ingen atmosfär.

Merkur har endast en mycket tunn och sällsynt atmosfär, som främst består av spår av väte, helium och syre.

Merkur har en genomsnittlig temperatur på cirka -173 °C.

På grund av det lilla avståndet till solen och bristen på atmosfär upplever Merkur stora temperaturskillnader mellan den solbelysta sidan och den mörka sidan av planeten.

Merkur har inga naturliga månar.

Merkur är den enda planeten i vårt solsystem som inte har några naturliga månar som kretsar runt den.

Merkur har en långsam rotationshastighet.

Merkur roterar långsamt kring sin axel, och en enda rotation tar cirka 59 jorddagar.

Merkur är uppkallad efter den romerska guden för handel och budbärare.

Merkur fick sitt namn efter den romerska guden Mercurius, känd som budbäraren för gudarna och härskaren över handel och vinst.

Merkur har den största excentriciteten av alla planeter i vårt solsystem.

Excentriciteten i Merkurs omloppsbana runt solen är den största bland alla planeter. Detta innebär att Merkur varierar betydligt i avstånd till solen under sin omloppstid.

Merkur har en yta som liknar månens yta.

Merkurs yta kännetecknas av stora kratrar, berg, raviner och slätter som liknar månens yta. Detta beror på avsaknaden av atmosfär som skydd mot rymdobjekt och väderförhållanden.

Merkur har låg tyngdkraft.

Tyngdkraften på Merkur är endast cirka 38% av Jordens tyngdkraft. Det innebär att om du väger 100 kg på Jorden skulle du endast väga cirka 38 kg på Merkur.

Merkur har en unik kometliknande svans.

När Merkur passerar nära solen under sin omloppstid kan en kometliknande svans bildas av partiklar från planetens yta som har blivit utstötta av solvinden.

Merkur har bara besökts av en rymdmission.

NASA:s rymdmission Messenger var den första och hittills enda missionen som har utforskat Merkur i detalj. Missionen sköts upp 2004 och avslutades 2015.

Merkur är synlig för blotta ögat från Jorden.

Merkur kan ses från Jorden som en av de fem synliga planeterna utan användning av teleskop. Den kan vanligtvis hittas nära horisonten vid gryning eller skymning.

Merkur har en lång historia i mänsklighetens mytologi.

Merkur har en betydande plats i olika kulturers mytologi och astrologi. I antikens grekiska och romerska mytologi betraktades Merkur som en gud med många olika egenskaper och ansvarsområden.

Merkur har en atmosfär som påverkas av solvinden.

Solvinden från Solen har en betydande påverkan på Merkurs atmosfär och kan leda till bildandet av en svag koma, en sky av natriumatomer, runt planeten.

Merkur har mycket låg albedo.

Merkurs yta har mycket låg albedo, vilket betyder att den reflekterar en liten mängd solljus. Detta beror på den stora mängden mörka och absorberande material såsom basalt på ytan.

Merkur har kort atmosfärisk livslängd.

På grund av planetens relativt svaga gravitation och solvindens påverkan är Merkurs atmosfär ständigt föremål för utflöde och har därför en kort livslängd på endast cirka 100 000 år.

Merkur har en komplicerad rörelse på himlen sett från Jorden.

Merkur kan ses röra sig fram och tillbaka på himlen sett från Jorden på grund av den relativa rörelsen mellan de två planeterna. Detta fenomen kallas "retrograd rörelse" och beror på den olika omloppstiden mellan Merkur och Jorden.

Merkur har en yta med många gamla kratrar.

Merkurs yta har präglats av bombardemanget av rymdobjekt under miljarder år, vilket har resulterat i många gamla kratrar som fortfarande är synliga idag.

Merkur har en ovanligt hög dagstemperatur.

På grund av sin närhet till Solen kan Merkurs yta bli extremt varm. Den högsta uppmätta temperaturen på Merkur är cirka 427 °C.

Merkur har ingen känd flytande vatten.

På grund av det låga atmosfäriska trycket och de extrema temperaturerna är det osannolikt att det finns flytande vatten på Merkurs yta.

Merkur har en mycket lång dag och natt.

På grund av Merkurs låga rotationshastighet varar en dag på Merkur (från soluppgång till solnedgång) cirka 176 jorddagar.

Merkur har några av de djupaste rännorna i solsystemet.

Merkur är hem för några av de djupaste och längsta rännorna i solsystemet, inklusive Discovery Rupes, som sträcker sig över mer än 600 kilometer i längd.

Merkur har besökts av solobservatörer i årtusenden.

På grund av Merkurs synlighet från Jorden har solobservatörer i årtusenden varit medvetna om planetens rörelse och dess passage framför Solen.

Merkur har en mycket tunn magnetosfär.

Merkur har en svag och komplex magnetosfär som bildas av planetens järnkärna. Denna magnetosfär skyddar inte effektivt mot solvindens påverkan.

Produktbillede

Merkur-relaterad produkt

Få en unik upplevelse av viktlöshet och ro med våra svävande planeter. Med en magnetisk bas och noggrant justerad ljusstyrka skapar våra imponerande dekorationer en magisk stämning i varje rum. Perfekt för moderna hem och alla som söker en inspirerande och futuristisk twist!

Se vår svävande planetsamling

Kommentarer er deaktiveret